Публічний договір(оферта) майданчика Crafta.ua

Публічний договір (оферта) майданчика Crafta.ua

1. Загальні положення

1.1. Цей документ, являє собою відкриту пропозицію (далі -“Оферта”) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УАПРОМ», ідентифікаційний код - 36507036 (далі - “Виконавець”), адресоване невизначеному колу осіб укласти-Договір про надання послуг (далі- “Договір”) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на сайті https://crafta.ua/uk/oferta і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.3. Відповідно до ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна, фізична або юридична особа стає замовником (далі - “Користувач”) та зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень та додатків до нього, які є його невід'ємною частиною.

1.4.  Виконавець залишає за собою право вносити зміни в Оферту та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення такого зміненого тексту Оферти за вказаним в п.1.2. цього Договору посиланням, якщо інший строк набрання змін не передбачено при такому розміщенні.

1.5. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

Виконавець — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«УАПРОМ».

Сайт — Інтернет-ресурс виконавця Crafta.ua.

Адміністрація —  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«УАПРОМ» та/або особи, уповноважені належним чином Виконавцем  на управління Сайтом та надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього Договору.

Власник Сайту —ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036), є постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» і не є ініціатором передачі інформації.

Сервіси — сукупність наданих Виконавцем відповідно до цього Договору послуг для Користувачів на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації Користувачів, модерації, розміщення на Сайті Товарних позицій Продавців та іншої інформації, послуги доступу, послуги з розміщення реклами.

Відвідувач — будь-яка особа, яка взаємодіє з Сайтом будь-яким способом, в тому числі і випадкові гості сайту.

Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується сервісами виконавця. Користувач може зареєструватися на сайті в якості покупця, або продавця.

Контент — будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на сайті, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару, інформація про продавця або користувача, відгуки,  тощо.

Реєстрація —  процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на сайті, після затвердження якої Виконавцем такій особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до сервісів виконавця  і персональній сторінці зареєстрованого Користувача.

Авторизація —  введення зареєстрованим користувачем своїх логіна і пароля для доступу до сервісів виконавця і входу в особистий профіль.

Особистий профіль —  персональна сторінка зареєстрованого Користувача на сайті, за допомогою якої зареєстрований користувач здійснює управління своїм обліковим записом (аккаунтом) і Балансом (якщо застосовується).

Логін —  ідентифікатор користувача при авторизації на сайті, який використовується ним в процесі користування сервісами виконавця відповідно до цього Договору. В якості логіна використовується адреса електронної пошти користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька логінів одним і тим же користувачем. При цьому не допускається використання Користувачем логіна, вже використовуваного іншим користувачем.

Акцепт —повне прийняття Користувачем умов Договору, в передбаченому Договором порядку.

Пароль —  символьна комбінація, що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію користувача при використанні сервісів виконавця, що надаються відповідно до цього Договору.

Продавець —  будь-яка дієздатна особа, яка здійснює діяльність з продажу товарів, зареєстрована на сайті і має доступ до розділу Сайту «Особистий профіль», в якому може публікувати інформацію про себе і про пропоновані товари відповідно до умов цього Договору. Продавець може бути одночасно Покупцем.

Покупець —  будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цього Договору і яка, користуючись можливостями сайту, купує та/або замовляє запропоновані продавцями, товари. Покупець може користуватися можливостями сайту шляхом реєстрації на сайті зі створенням свого «Особистого профілю». Покупець може бути одночасно і продавцем.

Товарна позиція — комерційна пропозиція Продавця про продаж товару, яка публікується ним на сайті.

Зображення —  фотографії (аватари) користувачів, прикріплені фото / зображення до товарних позицій, додані фото / зображення в чаті на сайті.

Відгук —  коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємовідносин з іншим Користувачем у процесі купівлі товару, що здійснюються при сприянні наданих Виконавцем Сервісів.

Баланс —   віртуальний рахунок користувача на сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Виконавцю грошових коштів в якості передоплати за надані Виконавцем сервіси Користувачеві.

Обліковий час —  Київський час. Всі дати, що вказуються при використанні сайту і сервісів виконавця, враховуються за київським часом.

Правила конфіденційності —  умови роботи виконавця  з конфіденційною інформацією на сайті. Діюча версія розміщена на сайті, за адресою: https://crafta.ua/uk/page/attachment_1. Правила конфіденційності є невід'ємною частиною Договору.

Правила надання Сервісів —  детальний опис сервісів виконавця, включаючи їх вартість, а також правила роботи з сервісом продавцем і покупцем. Правила надання Сервісів є невід'ємною частиною Договору.

Обліковий запис —  Електронний кабінет користувача (аккаунт) у функціональній системі сайту, за допомогою якого він може управляти своїми сервісами.

2. Предмет Договору

2.1. У порядку та на умовах, викладених у цій Оферті, Виконавець надає користувачеві послуги доступу до сервісів та послуги користування сервісами.

2.2. Перелік наданих Виконавцем Сервісів, а також їх вартість зазначаються в Правилах надання Сервісів, які є додатком до цього Договору.

2.3. Укладення цього договору проводиться шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції виконавця, викладеної в цьому Договорі. Моментом укладення цієї Оферти вважається момент будь-якої взаємодії користувача з Сайтом.

2.4. Будь-яка взаємодія користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на сайті, перерахування користувачем грошових коштів Виконавцю в якості авансового платежу за надані сервіси виконавця  та/або фактичне використання Сервісів виконавця) означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цього договору (включаючи його Додатки) і беззастережне прийняття його Умов із зобов'язаннями дотримуватися обов'язків, покладених на Користувача за цим Договором. Така взаємодія з Сайтом є повним і беззастережним акцептом цього Договору, незнання якого не звільняє користувача від відповідальності за недотримання його умов.

2.5. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати сервіси виконавця  і Виконавець  просить його покинути Сайт.

2.6. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

2.7. Крім тексту цього договору, порядок надання Сервісів Виконавцем визначаються Правилами конфіденційності та Правилами надання Сервісів, які є невід'ємною частиною Договору.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем  без попереднього повідомлення. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача зі змінами в договорі.

2.9.Виконавець має право в будь-який момент відмовити будь-якому користувачеві в реєстрації та / або використанні сайту при порушенні ним умов цього Договору.

3. Опис послуг

3.1. Сайт надає послуги, що дозволяють користувачам реєструватися і створювати на сайті облікові записи, пропонувати до продажу товари, ознайомлюватися з пропозиціями продавців і здійснювати покупки.

3.2. Після реєстрації на сайті продавець отримує доступ до розділу Сайту “Особистий профіль”, якому присвоюється унікальний ID-номер і в якому він може публікувати інформацію про себе: опис магазину, інформацію про товари, пропоновані Продавцем, іншу інформацію про нього. Також після реєстрації продавець може зареєструвати магазин на піддомені .crafta.ua, який використовуватиметься для функціонування магазину, на якому розміщуватиметься інформація, що публікується Продавцем у розділі« Особистий профіль».

3.2.1. З 19.02.2019 після реєстрації на сайті в якості продавця користувач має можливість отримати Бонус - 5 замовлень без оплати комісії Сайту. Бонус надається новим користувачам після реєстрації на сайті в якості продавця, після того, як мінімум 5 товарних позицій продавця успішно пройдуть модерацію. Продавці протягом 30 днів після реєстрації можуть отримати Бонус. Бонус нараховується на Баланс продавця одноразово. Після закінчення бонусу за всі замовлення продавець оплачує Сайту 10% комісії.

3.3. Після реєстрації на сайті покупець отримує доступ до розділу Сайту «Кабінет Покупця», в якому зберігається інформація про нього, історія замовлень, інша інформація і за допомогою якого він може робити замовлення, спілкуватися в чаті і т.д., не заповнюючи повторно свої дані.

3.4. Будь-який Користувач, користуючись сервісами на Сайті, може залишати свої відгуки про інших користувачів.

3.5. Реєстрація та створення на Сайті облікового запису, реєстрація Магазину на піддомені .crafta.ua, доступ до розділу сайту “Особистий профіль”, підрозділів Сайту «Кабінет Продавця» та «Кабінет Покупця», розміщення Продавцями Товарних позицій на Сайті, оформлення Покупцями замовлень здійснюється безкоштовно.

3.6. Усі Товарні позиції проходять модерацію.

3.7. Вартість Замовлень для Продавця складає 10% від вартості. Оплата Сервісу здійснюється шляхом автоматичного списання суми комісії з Балансу Користувача.

3.8. Власник Сайту не є стороною електронної угоди між Продавцем та Покупцем, предметом якої виступають товари, які пропонують Продавці на Сайті. Усі угоди між Користувачами укладаються ними безпосередньо, Власник Сайту не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційний торговий майданчик для розміщення Товарних позицій. Власник Сайту не несе відповідальності за зміст інформації, що передається або одержується, та за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів сервісів Сайту.

4. Порядок надання та використання Сервісів Виконавця

4.1. Сервіси надаються Виконавцем лише для Користувачів.

4.2. Особа, яка бажає стати Користувачем, має пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати у реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну та точну інформацію про себе та періодично оновлювати її з метою забезпечення її актуальності та повноти. Користувач зобов'язується не вводити Виконавця та/або інших Користувачів в оману щодо своєї особи/найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні/реєстраційні дані та іншу інформацію третіх осіб. У разі неправильної вказівки Користувачем адреси електронної пошти та контактного номера телефону Виконавець має право відмовити такому Користувачеві в подальшому наданні Сервісів.

4.3. З моменту реєстрації на Сайті Користувач погоджується на обробку Виконавцем персональних даних Користувача, вказаних ним при реєстрації (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання та розповсюдження, реалізація, передача, знеособлення, знищення) з метою забезпечення можливості надання Сервісів, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.

4.4. З моменту реєстрації Користувач отримує можливість оплати Сервісів Виконавця.

4.5. Користувач погоджується, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (у тому числі логіну та пароля) та за всю діяльність, яка відбувається з його обліковим записом. Виконавець наполегливо рекомендує використовувати Паролі (при зміні Користувачем самостійно Пароля), які складаються з не менше 6 (шести) символів і включають одночасно малі та великі літери, а також цифри.

4.6. Користувач не має права передавати, поступатися, продавати, передавати у користування тощо свої логін та пароль для доступу до Сайту та Сервісів Виконавця третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіну та пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

4.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача він повинен негайно повідомити про це Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису Користувача. Користувач не може використовувати Пароль та Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу та згоди власника цього Облікового запису та/або Пароля. Сайт та Виконавець не несуть відповідальності за будь-які збитки або збитки, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

4.8. Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Виконавець зобов'язується не надсилати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

4.9. Користувач має право у будь-який час припинити використання Сервісів Виконавця, повідомивши про це Виконавця.

4.10. Виконавець не гарантує доступність Сайту та Сервісів цілодобово. Виконавець має право будь-якої миті відмовити будь-якому Користувачеві у використанні Сервісів при порушенні ним цього Договору.

4.11. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних та нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Виконавцю під час реєстрації Користувача, використання Сайту та отримання Сервісів Виконавця. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту та наданих Виконавцем Сервісів, у тому числі із погляду чинного законодавства України:

що порушують чинне законодавство України;

містять спам, схеми фінансових "пірамід";

є незаконними, шкідливими, загрозливими, ображають моральність, наклепницькими, порушують авторські права чи інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;

що містять контактні дані Користувача (номер телефону, облікові записи соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);

порушують права третіх осіб.

4.12. Виконавець має право ознайомлення з історією особистих повідомлень та у будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.

4.13. Користувач зобов'язується:

Не робити жодних дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;

Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Виконавця;

Не перешкоджати та не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем чи процесів, а також інших заходів з метою перешкодити чи обмежити доступ на Сайт;

Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

4.14. Доступ Користувача до Сайту та Сервісів Виконавця, який порушує цей Договір, може бути обмежений Виконавцем на постійній або тимчасовій основі.

4.15. Надання Виконавцем Сервісів здійснюється на безоплатній основі або за плату відповідно до Правил надання Сервісів, які є додатком до цього Договору.

4.16. Усі угоди укладаються між Користувачами (Покупцями та Продавцями) безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення оголошень.

5. Порядок оплати Сервісів Користувачем

5.1. Користувач використовує платні Сервіси Виконавця за умови їх попередньої оплати, якщо інше не передбачено цим Договором. Надання Сервісів здійснюється Користувачеві за наявності у Користувача позитивного Балансу, достатнього для оплати платних Сервісів Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором.

5.2. Оплата Сервісів здійснюється Користувачем відповідно до чинних тарифів Виконавця, зазначених у Правилах надання Сервісів, які є додатком до цього Договору.

5.3. Оплата здійснюється Користувачем через використання платіжних систем, зазначених у Правилах надання Сервісів, або шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у порядку, зазначеному у Правилах надання Сервісів. Усі витрати Користувача, пов'язані з перерахуванням коштів за цим Договором, несе Користувач самостійно.

5.4. Надання платних Сервісів Продавцю можливе без наявності на Балансі Продавця грошових коштів, достатніх для оплати Сервісу. При цьому Продавець зобов'язується сплатити за наданий йому Сервіс Виконавцем протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його фактичного надання.

5.4.1. По досягненню заборгованості на Балансі -100 гривень і більше Товарні позиції Користувача опускаються на останні сторінки каталогу.

5.4.2. По досягненню заборгованості на Балансі -500 гривень і більше, Товарні позиції Користувача стають недоступними до покупки.

5.5. Оплата здійснюється Користувачем в українських гривнях.

5.6. За фактом перерахування коштів Виконавцю як передоплату/оплату за Сервіси, що їм надаються, Користувач отримує відповідні підтвердження про оплату на сторінках відповідних платіжних систем, використаних при проведенні платежу, а також дані оплати фіксуються на Балансі Користувача.

5.7. При оплаті Користувачами банківськими картами, повернення здійснюється на той самий картковий рахунок Користувача, з якого було здійснено початковий платіж, або інший, вказаний Користувачем, рахунок.

5.8. Для здійснення повернення коштів Користувач зобов'язаний: відкрити на своє ім'я в будь-якій банківській установі України відповідний рахунок для перерахування на нього Виконавцем грошових коштів (поточний рахунок, картковий рахунок тощо) або використовувати для цього відкритий раніше картковий рахунок;

5.9. У разі позитивного вирішення питання про повернення Користувачеві коштів Виконавець здійснює їх повернення Користувачеві протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної заяви шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначений Користувачем рахунок.

6. Права та обов'язки Виконавця

6.1. Обов'язки Виконавця полягають виключно у забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів Виконавця у порядку, визначеному цим Договором.

6.2. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, що публікується на Сайті, зупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Виконавця в будь-який час з будь-якої причини.

6.3. Виконавець має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісів Користувачами.

6.4. Виконавець має право змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Виконавцем на Сайті та/або в інформаційній розсилці. Використання Користувачем Сервісів Виконавця після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

6.5. Виконавець має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію у будь-якому розділі Сайту без погодження з Користувачем.

6.6. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Виконавець має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Виконавця в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

6.7. Виконавець має право здійснювати розсилки Користувачам у вигляді повідомлень, у тому числі електронних повідомлень на адресу електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, які містять організаційно-технічну, інформаційну або іншу інформацію про можливості Сервісів Виконавця.

6.8. Виконавець зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані під час реєстрації з метою, не передбаченою цим Договором та додатками до нього, та гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Виконавця в силу законодавства України.

6.9. Виконавець зобов'язується надавати Користувачеві можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Виконавця електронною поштою при вказівці Користувачем свого логіну або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними із наданням Сервісу. Виконавець може на власний розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки електронною поштою з адреси, вказаної Користувачем під час реєстрації.

6.10. Виконавець має право здійснювати модерацію всіх Товарних позицій, зображень та у будь-який момент на свій розсуд видаляти їх з розміщення на Сайті без пояснення причин.

6.11. Виконавець залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Виконавця, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.

6.12. Виконавець зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором.

7. Права та обов'язки Користувача

7.1. Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати Сервіси, що надаються йому, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та додатків до нього.

7.2. Користувач зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови надання йому Сервісів Виконавцем та їхню вартість.

7.3. Користувач має право вимагати від Виконавця надання йому Сервісів відповідно до умов цього Договору.

7.4. Користувач має право звертатися до служби технічної підтримки Виконавця, повідомляючи при цьому свій логін або контактні дані.

7.5. Користувач зобов'язується використовувати Сервіси лише з законною метою, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Виконавця.

7.6. Користувач зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісів, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісів, а також від будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та/або третіх осіб.

7.7. Користувач не повинен порушувати, блокувати або іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.

7.8. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіси для здійснення дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки та порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також здійснення атак на мережі на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Виконавця, але не обмежуючись ними.

7.9. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Особистого профілю шляхом підбору логіну та паролю, злому або інших дій.

7.10. Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування у будь-якій формі.

7.11. Користувач зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Сервісів, включаючи зміни та доповнення до цього Договору, що публікуються в порядку, зазначеному в пункті 2.8 та в розділі 14 цього Договору. Мовчання та продовження користування Сервісом після повідомлення Виконавцем на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Користувача із внесеними змінами та доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Усі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту несе Користувач.

7.12. Користувач гарантує, що має всі права на використання матеріалів, розміщених ним при створенні Товарної позиції.

7.13. Продавці не можуть розміщувати Товарні позиції, метою яких є:

залучення Користувачів та інших відвідувачів Сайту на сторонні ресурси, сайти або реєстрація Користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на таких ресурсах, сайтах;

реклама своїх товарів, робіт та послуг, а також товарів, робіт та послуг, що належать третім особам;

накрутка чи зміна статистики сайтів, числа передплатників у соціальних мережах;

замовлення автоматичного або ручного розсилання запрошень та повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок;

7.14. Користувачі не можуть розміщувати на сайті Товарні позиції, які:

порушують чинне законодавство України;

містять спам, схеми фінансових "пірамід";

є незаконними, шкідливими, загрозливими, ображаючими моральність, наклепницькими, порушуючими авторські права чи інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;

містять контактні дані Користувача або третіх осіб (номер телефону, облікові записи соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);

порушують права третіх осіб;

не мають відношення до обраної категорії товарів.

7.15. Покупець при покупці Товарної позиції через використання Сервісів Виконавця усвідомлює та підтверджує, що:

Виконавець та Продавці є абсолютно незалежними суб'єктами, які не впливають на діяльність один одного;

Виконавець не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Покупця здійснюваної Продавцем діяльності з продажу Товарних позицій Покупцю;

Виконавець є лише майданчиком, що розміщує відповідні Товарні позиції.

Виконавець не несе відповідальності за якість та строки доставки Товарних позицій;

Виконавець не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо виконаних/наданих Продавцями робіт/послуг Покупцям;

Покупець повинен самостійно оформлювати свої договірні відносини з обраними ним продавцями.

7.16. Продавець усвідомлює та підтверджує, що при покупці його Товарних позицій Покупцем через використання наданих Виконавцем Сервісів, що:

Виконавець та Покупець є абсолютно незалежними суб'єктами, які не впливають на діяльність один одного;

Виконавець не відповідає за виконання Покупцем договірних зобов'язань щодо Продавця, пов'язаних, зокрема, з оплатою Товарних позицій;

Виконавець є лише майданчиком, що розміщує відповідні Товарні позиції;

Продавець має самостійно оформлювати свої договірні відносини з Покупцями.

7.17. Користувач має право надсилати інформацію Адміністрації Сайту за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають із умов укладених між ними договорів з використанням наданих Виконавцем Сервісів.

7.18. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором.

8. Вимоги до Контенту. Розмежування відповідальності

8.1. Публікація інформації (Контенту, у тому числі Товарних позицій) на Сайті має здійснюватись у повній відповідності до вимог чинного законодавства України, положень цього Договору та Правил роботи на Crafta.ua.

8.2. Пропозиція Продавця про продаж товару (Товарна позиція), що публікується ним на Сайті, має містити всю передбачену законодавством України (зокрема, але не виключно Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів») інформацію для споживачів , зокрема:

найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

основні характеристики товару/продукції (назва товару, дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, обсяг тощо) тощо);

ціну (тариф), включаючи плату за доставку, та умови оплати;

умови повернення чи обміну товару, порядок розірвання договору;

гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані із утриманням чи ремонтом продукції;

умови та правила придбання продукції, інші умови поставки чи виконання договору.

8.3. Адміністрація/Власник Сайту не здійснює обов'язкової перевірки інформації та Контенту, яка розміщується Користувачами на Сайті та не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

8.4. Адміністрація/Власник Сайту не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв'язку з цим (включаючи упущену вигоду).

8.5. Адміністрація/Власник Сайту не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи їх відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

8.6. Надаючи Сайту Контент або розміщуючи Контент на Сайті та відгуках, Користувач погоджується з тим, що Сайт має право використовувати такий Контент на власний розсуд. У разі, якщо розміщення Контенту на Сайті та відгуків порушує права (в т.ч. права інтелектуальної власності) будь-яких третіх осіб, Користувач, який розмістив такий Контент, зобов'язується самостійно усунути порушення та врегулювати всі суперечки та претензії з правовласниками. У разі отримання обґрунтованої скарги правовласника та бездіяльності Користувача у виправленні порушень, Адміністрація Сайту має право самостійно видалити інформацію, яка порушує права власника прав інтелектуальної власності.

8.7. У разі виникнення у зв'язку з розміщенням Користувачем Контенту та/або будь-якої інформації, рекламних матеріалів та/або змістом рекламних матеріалів (відповідністю змісту реклами вимогам чинного законодавства) та/або якістю товарів, що рекламуються, претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов'язується розглядати та вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Сайту, а також зобов'язується компенсувати Власнику Сайту в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням умов цього Договору.

8.8. Вся розміщена Користувачами на Сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, доки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несуть такі Користувачі. Користувачі Сайту не отримують жодних прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами, та несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

9. Вимоги щодо якості обслуговування Покупців

9.1. Усі Продавці зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед Покупцями, зокрема Продавці зобов'язуються:

своєчасно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, обробляти замовлення та звернення Покупців щодо товарів Продавця, інформація про які розміщена на Сайті;

своєчасно інформувати Покупців про відсутність замовленого товару або неможливість його доставки у погоджені сторонами терміни з обов'язковим зазначенням причин та уточненням строків виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

своєчасно (не пізніше 7 днів) розглядати та давати мотивовану відповідь на скарги, претензії та пропозиції, що надходять від Покупців, пов'язані з діяльністю Продавця на Сайті. Оперативно взаємодіяти з Адміністрацією Сайту в таких випадках, у той же термін повідомляти Адміністрацію Сайту про результати розгляду таких звернень, а також дотримуватися рекомендацій щодо покращення якості обслуговування тощо.

виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) у разі придбання ними товарів на Сайті, у тому числі встановлених статтями 12, 13 цього Закону:

Продавці зобов'язані на вимогу Покупця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути їм використаний за призначенням, за умови, що товар не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також підтвердження про купівлю цього товару (номер замовлення на Сайті та інші документи, що підтверджують факт покупки). Якщо на момент обміну аналогічного товару, який задовольняв би вимоги споживача, немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості, або розірвати договір та отримати назад сплачені кошти за товар, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому надходженні відповідного товару у продаж. Не підлягають обміну (поверненню) товари, зазначені у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/172-94-%D0%BF

Покупець має право розірвати договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту підтвердження Продавцем замовлення або з моменту отримання товару. Повернення товару відбувається відповідно до ст. 13 ч. 5 ст. 12 Закону України "Про захист прав споживачів”. Дія цього пункту не розповсюджується на випадки (у тому числі, але не виключно) придбання на Сайті Покупцем товару, виготовленого на замовлення.

розміщена Продавцем інформація на Сайті про товар (в т.ч. його опис та фото) має бути достовірною та повною. Інформація про наявність товару та ціну має бути актуальною постійно. Покупець має право вимагати, а Продавець зобов'язаний продати йому товар за ціною, вказаною Продавцем на Сайті відповідно до ст. 18, 19 Закону України "Про захист прав споживачів".

9.2. У разі порушення Продавцем викладених у цьому розділі Договору вимог, а також за наявності великої кількості неврегульованих Продавцем скарг від Покупців, частих скасуваннях замовлень, відмові продати Покупцю товар за заявленою на Сайті ціною, збільшення кількості негативних відгуків від Покупців та Користувачів, Адміністрація Сайту собою право повністю або частково обмежити доступ до інформації про товари Продавця на Сайті до моменту усунення Продавцем порушень, або видалити розміщений Продавцем Контент або припинити Обліковий запис Продавця та доступ до сервісів Сайту та/або відмовитися від надання послуг Продавцю та розірвати договір в односторонньому порядку, оскільки своїми діями Продавець завдає шкоди діловій репутації Сайту.

10. Відповідальність. Обмеження відповідальності

10.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти та затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що спричинили обмеження доступу Користувача до Сервісів. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних мереж чи служб, комп'ютерних систем, серверів чи провайдерів, комп'ютерного чи телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти чи скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних під час здійснення доступу Користувача до Сервісів.

10.2. Виконавець не відповідає за відповідність Сервісу повністю або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження логіна та пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними засобами. Виконавця не відшкодовує Користувачеві будь-які пов'язані з цим збитки.

10.3. У разі порушення Користувачами умов цього Договору Виконавець залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Виконавця на тимчасовій основі, а у разі грубого та/або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити у доступі до Сервісів на постійній основі.

10.4. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження та припинення стали наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не мали змоги вплинути, включаючи, але не обмежуючись таким: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв'язку.

10.5. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливість його використання або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

10.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з використанням Користувача Сервісів.

10.7. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

зміст та законність, достовірність інформації, яка використовується/отримується Користувачем при використанні Сервісів;

якість Товарних позицій, проданих Продавцем Покупцю, доставку в строк;

виконання гарантійних зобов'язань перед Покупцями щодо куплених Товарних Позицій Продавців;

відповідність діяльності, що здійснюється Продавцями, з продажу Товарних позицій Покупцям законодавству України;

виконання Покупцями своїх зобов'язань щодо оплати куплених ними у Продавців Товарних позицій.

10.8. У разі пред'явлення третіми особами, у тому числі іншим Користувачем, претензій до Виконавця, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Виконавця, Користувач зобов'язується власними силами та за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, убезпечивши Виконавця від можливих збитків та розглядів, або виступити на стороні Виконавця у таких розглядах, а також відшкодувати збитки Виконавця (включаючи судові витрати), заподіяні у зв'язку з претензіями та позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів та/або діяльністю Користувача на Сайті.

10.9. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Покупців або Продавців внаслідок продажу Продавцями Товарних позицій Покупцям. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності перед Покупцями, Продавцями або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що настали внаслідок дії або бездіяльності Виконавця у розмірі, що не перевищує вартості наданих Сервісів окремо взятому Користувачеві.

10.10. Виконавець не контролює якість та строки постачання Продавцями Товарних позицій, що їх пропонують за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, згідно з якою всі Товарні позиції, пропоновані через Сайт Продавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність та продаж даних Товарних позицій не пов'язані з діяльністю Виконавця. Покупець бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з покупкою Товарних позицій, які пропонує Продавець шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Продавець бере на себе повну відповідальність та ризики за оплату Товарних позицій.

10.11. Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження у разі:

одержання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

вимог власників прав інтелектуальної власності, у т.ч., але не обмежуючись авторських чи суміжних прав, прав на знаки для товарів та послуг тощо, про припинення порушень його прав Користувачем на Сайті;

іншого порушення прав чи законних інтересів інших Користувачів Сайту, юридичних та фізичних осіб щодо їх мотивованого звернення;

виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правилам надання сервісів відповідно до цього Договору.

11. Інтелектуальна власність

11.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права та інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Виконавця або іншого законного правовласника є незаконним і може спричинити судовий розгляд та залучення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

12. Листування Сторін. Повідомлення та повідомлення

12.1. Робоче листування між Сторонами щодо виконання цього Договору ведеться електронною поштою, через адреси, зареєстровані за кожною із Сторін. Адреса електронної пошти, зареєстрована за Виконавцем, вважається електронна адреса [email protected]. Адреса електронної пошти, зареєстрована за Користувачем, вважається електронна адреса, вказана Користувачем при реєстрації на Сайті.

12.2. Сторони погоджуються, що всі сповіщення та повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін у рамках послуг, що надаються відповідно до цього Договору, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату у належній формі.

12.3. Сторони погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, які були передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

12.4. Кожна із Сторін зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін.

13. Порядок вирішення спорів

13.1. Користувач та Виконавець погоджуються, що всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватись шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача щодо наданого Виконавцем Сервісу приймаються до розгляду лише за умови, якщо вони складені у письмовій формі та направлені на поштову адресу Виконавця протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови у його наданні.

13.2. У разі якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки щодо виконання цього Договору вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

13.3. У разі виникнення спорів між Покупцем та Продавцем, пов'язаних із продажем Продавцем Товарних позицій Покупцю або їх оплатою, ці спори вирішуються самостійно між Покупцем та Продавцем без залучення Виконавця.

14. Порядок внесення змін та доповнень до Договору

14.1. Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Датою набрання чинності змінами та/або доповненнями до цього Договору є дата, визначена в них Виконавцем, але не раніше дати опублікування цих змін та/або доповнень на Сайті.

14.2. Текст змін та/або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Виконавцем до загальної інформації шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

14.3. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Виконавця про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Виконавця, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання Договору або про відмову дотримуватись його умов, при цьому погасивши борг на Балансі в Особистому профілі Користувача (якщо застосовується).

14.4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, у тому числі із зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Виконавця, визнаються згодою та приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції внесених змін та/або доповнень.

15. Заключні положення

15.1. Цей Договір та відносини між Виконавцем та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, які не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

15.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

15.3. Цей Договір щодо кожного з Користувачів набирає чинності з моменту вчинення Користувачем однієї з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.4 цього Договору, та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Виконавця.

 

Додаток №1

до публічного договору (далі - "Договір")

1. Тарифи на Сервіси Виконавця:

1.1. Реєстрація Користувача: безкоштовно.

1.2. Модерація товарних позицій: безкоштовно.

1.3. Заповнення Особистого профілю Користувача інформацією безкоштовно.

1.4. Розміщення Товарних позицій Продавцем: безкоштовно.

1.5. Розміщення зображень на Сайті Продавцем: безкоштовно.

1.6. Розміщення Особистих повідомлень Користувачем: безкоштовно.

1.7. Розміщення Відгуків Користувачем: безкоштовно.

1.8. Вартість Замовлення від Користувача Покупця для Продавця: 10% від суми Замовлення.

2. Порядок роботи із Сервісами Продавцем.

2.1. Детальний порядок роботи із Сервісами Продавцем розміщено за посиланням: https://crafta.ua/uk/faq.

3. Порядок роботи із Сервісами Покупцем.

3.1. Детальний порядок роботи із Сервісами Покупцем розміщено за посиланням: https://crafta.ua/uk/faq.